U-processen

U-processen er en del af teori U, som er udviklet og formuleret af Otto Scharmer. Otto Scharmer er en tyskfødt nuværende lektor ved Massachusetts Institute of Technology i USA. Han er ophavsmand til teori U og til bogen af samme navn, som udkom på engelsk i 2007 og på dansk i 2009. Teori U er en ledelses- og organisationsteori, som inddrager nødvendigheden af at arbejde med menneskers personlige udvikling som en hel central forudsætning for at skabe innovation i organisationer og virksomheder.

Scharmers pointe er, at man må ændre sig selv på et indre plan, hvis man ønsker at ændre på sine livsvilkår. Hvis man i stedet for at gå turen ned gennem U’et blot bevæger sig i en lige linie fra fasen downloade til fasen performe, sker der intet nyt. Så gentager man gamle mønstre (downloader fra den server, som indeholder fortiden) og går ud og performer i verden, som man altid har gjort. Sådan et liv er et liv i stagnation, og det kan faktisk være en kamp at opretholde et liv i stagnation i en kontekst, hvor alt er i bevægelse og under forandring.

Når jeg inddrager Scharmer og teori U i mit arbejde, er det fordi, at U-figuren er en rigtig god model at bruge til at få overblik over en personlige udviklingsproces, til at navigere efter igennem processen og til at give et sprog til at forstå og formidle sin proces igennem. Bogstavet U er figuren, som giver teorien navn, og U’et er delt op i faser, hvor hver fase har sin egen benævnelse og sit eget indhold. Se figur.

Turen gennem U’et illustrerer en udviklingsvej, som begynder med, at man i sit liv refererer til fortiden og til ydre fortællinger (U’ets øverste venstre side). Hele turen ned i U’ets venstre side er en bevægelse i stigende bevidsthed om sig selv som en del af en helhed. At livet er større og mere mangfoldigt, end man måske gik og troede. At der findes andre veje, og at der findes flere muligheder, nu hvor man måske har gennemskuet, at man har været holdt fast i nogle uhensigtsmæssige indre og ydre strukturer.

På vej ned i venstre side, kan man begynde at få en fornemmelse af, om man har været ydrestyret og kodet gennem opdragelse og dannelse til at spille en bestemt rolle og have nogle bestemte overbevisninger.

Man begynder at kunne mærke, at man har en naturgiven identitet, som måske har været svigtet i mange år, og at denne naturgivne identitet nu bliver vakt til live.

I denne tilstand af ny erkendelse om sin identitet er man i stand til at åbne sin vilje og beslutte sig for at bevæge sig ned i bunden af U’et, hvor det autentiske jeg bliver erkendt.

På vej op igen i højre side af U’et skal man have sit autentiske jeg bragt i spil. Man skal ud i verden og give sit bidrag til fællesskabet med afsæt i sit autentiske jeg. Man skal performe autentisk…

figur

Metoder til at komme gennem U’et

Udover en anbefaling til alle om at meditere i hverdagen er Scharmer ikke særligt præcis på metoderne til at igangsætte processerne gennem U’et, så det må vi selv prøve at finde ud af. Der er efter min vurdering et væld af rigtig fine tilbud om udviklingsforløb, som man kan opsøge som privatperson. Udbuddet er virkeligt stort og komplekst og henvender sig bredt, så man har kun sin egen intuition at lytte til, før man tager sine valg. Det meste er i bund og grund i kategorien hjælp-til-selvhjælp, for i denne form for helbredelse skal man selv gøre arbejdet. Der findes ikke en pille, man kan spise for at lære sig selv bedre at kende :-) .

Man kan forsøge at spørge sig selv, hvor man udviklingsmæssigt befinder sig i U’et og målrette sin søgen sådan, at man får netop det skub, som kan bringe én videre.

Læs mere om metoderne i pamfletten personlig udvikling eller prøv det konkrete selvudviklingsforløb, som jeg har udviklet. Dette forløb findes under menuen 28 inspirationer.

Det er helt sikkert, at verden har brug for, at de mennesker, der har modet og viljen til det, træder ud af hamsterhjulet og bevæger sig ind i U’et og møder sig selv i en autentisk udgave med henblik på at tilbyde verden sit særlige talent. Det kan virke som et stort spring, og der kan i udgangspunktet være usikkerhed om udfaldet, men erfaringen viser, at man ret hurtigt kommer til at nyde at beskæftige sig med sig selv i et udviklingsperspektiv.

Det er dejligt at udforske sig selv på nye måder, og U’et fungerer godt som et landkort i processen, fordi det viser faserne, og fordi det viser et positivt mål. Det er sandt, at en fuldbyrdet U-proces med stor sandsynlighed fører til forandringer i ens fysiske liv, men de forandringer vil opleves som rigtige og naturlige, når de melder sig som en konsekvens af det indre arbejde.

En personlig fortælling

Jeg har valgt at lade min personlige fortælling gennem U’et fungere som empiri til gennemgangen af U’ets faser fra downloade til performe. Teori U har for mig fungeret som det udviklingssyn, den metode og den figur som refleksivt satte hele min egen udviklingsproces i system og gav mig et overblik, en struktur og et sprog til at formidle processen igennem. Tak til Otto Scharmer for det. Da jeg først fik øje på det, tog det mig mindre end én dag at tegne U’et op i A1 format og placere alle de trin, jeg har været igennem i de seneste 10 – 12 år, et sted i U’et. Der var ingenting, der ikke kunne placeres.

Det var en forløsende oplevelse for mig, og den fortalte mig, at Scharmer og jeg deler syn på, hvordan man som menneske udvikler sig fra at være styret af ydre rammer, krav og forventninger til at være styret af sin naturgivne identitet. Scharmer og jeg deler også den holdning, at der er en masse at vinde – både for sig selv og for fællesskabet – ved at genskabe kontakten til sit autentiske jeg, identificere sit unikke talent og lade sit talent komme til udtryk i verden som sit livsformål. Derfor tog jeg Scharmer til mig, og derfor har han fået en stor plads i min forståelse og formidling af fænomenet personlig udvikling.

Første fase i figuren er Downloade.