3. Sanse

Se figur. Den tredje fase i U’ets venstre side er at sanse (I DialogHealing hedder denne fase “Følelser/Empati”). I denne fase handler det om at omdirigere sin bevidsthed fra det ydre til det indre. At mærke verden gennem en sanselig tilstedeværelse og opmærksomhed. At lytte indad og få kontakt med de indre tilskyndelser og følelser, som dukker op og forsøge at formulere dem. Scharmer taler ikke eksplicit om følelser, men han taler om, at man skal se med hjertet, og for at kunne det, mener jeg, at hjertet skal være følelsesmæssigt frit. Der skal således ske en følelsesmæssig forløsning.

Der er flere grunde til at sætte gang i en følelsesmæssig forløsning. Langt de fleste mennesker er ikke følelsesmæssigt “rene”, men bærer rundt på gamle følelsesmæssige kodninger, som er etableret under opvæksten eller måske i tidligere liv. De kodninger forurener de rene ægte følelser og forhindrer mennesket i at skabe kontakt til sin autentiske identitet. De gamle kodninger skal slettes for at mennesket kan finde ind til følelsen af glæde, ro og kærlighed, som er alle menneskers oprindelige følelser. Følelser er vibration, så det handler om at få afkodet de følelser, som vibrerer i en tung energi, så de lettere vibrerende og behagelige følelser kan komme til.

De gamle følelsesmæssige kodninger kommer også til udtryk i samspillet og kommunikationen med andre mennesker. Hvis man gang på gang oplever, at andre mennesker reagerer negativt på én, kan det handle om, at man selv udsender negative vibrationer. Der kan ligge mange forskellige følelsesmæssige mønstre til grund for en negativ attitude, men negativiteten vil med stor sandsynlighed handle om en følelsesmæssig angst. Angsten er irrationel og sikkert også uerkendt, så et følelsesforløsende udviklingsforløb vil for mange mennesker opleves som både følelsesmæssigt voldsomt og fantastisk befriende. Følelsesmæssig konfrontation med efterfølgende følelsesmæssig forløsning er helt ærligt en fantastisk oplevelse.

Der er mange måder til at håndtere følelsesmæssig forløsning. Den enkleste måde til forløsning er at undgå at holde en følelse nede (fortrængning) og at undgå at lade sig fuldkommen opsluge af en følelse (fortabelse). I stedet skal man opøve evnen til at betragte følelsen opmærksomt, mens man oplever den. Man iagttager simpelthen scenariet, mens det udfolder sig. Som neutral betragter lader man følelsen leve sit eget liv, og nej, det er ikke nemt. At blive i en følelse, som ikke er behagelig, er en udfordring, men det er sundt og forløsende at lade følelsen leve i kroppen, indtil den er transformeret. Undgå overspringshandlinger og andre former for aktivitet eller medicin for at fjerne ubehaget. Tag nogle dybe vejrtrækninger mens følelsen raser og tænk positivt om, at følelsen indeholder en meddelelse og forsøg at afkode meddelelsen – og vær ærlig.

Meddelelsen vil sikkert handle om et udækket behov. En ubehagelig følelse kan betragtes som en indre GPS, som viser vejen frem til et behov, der ikke bliver dækket i en konkret situation. Det er svært at afkode en ubehagelig følelses meddelelse, mens følelsen lever i kroppen. Det er derfor en god strategi at lade følelsen leve sig selv helt ud og først derefter – når der er kommet ro på kroppen – prøve at identificere det udækkede behov, som ligger bag følelsen, og som er årsag til følelsen.

Det er en kendt og meget brugt strategi i vores travle kultur, at vi fjerner os fra det ubehagelige i en vis fart, men vi mister altså en mulighed for at komme dybt ind og mærke, hvad der rent faktisk er på spil. I takt med at man forstår en følelse og kender det behov, som er følelsens årsag, trækker man energien ud af følelsen, og den forløses i kroppen, og man frisætter sig selv fra den binding og identifikation, som følelsen har repræsenteret.

Læs eventuelt mere om dialogen (som er den kommunikationsform, som matcher udviklingsfasen “sanse”) i min artikel: Dialog – en udforskning af perspektiver, under menuen “Artikler” her på gittemeldgaard.net.

En personlig fortælling

For mit eget vedkommende er den følelsesforløsende proces hovedsageligt blevet styret af aktiveringen af kundalinienergien. Kundalinienergien renser alle tunge vibrationer ud af kroppen som en anden flaskerenser, så andre følelsesforløsende metoder bliver uaktuelle. Min egen fortælling på dette område er således ikke typisk. Jeg tager den med alligevel, fordi den jo er min fortælling men også fordi, at der kan være læsere af gittemeldgaard.net, som går og bøvler med en aktiv kundalini på egen hånd, som måske kan have glæde af at finde en “makker” i mig.

Kundalinienergien forløser følelser
Aktiveringen af kundalinien omdirigerede i den grad min bevidsthed fra det ydre til det indre, og set i U-perspektiv betød aktiveringen, at jeg bevægede mig til fasen sanse. Jeg begyndte at kunne mærke min krop meget tydeligt, og jeg begyndte at opleve glimt uden svimmelhed. Kundalinien har sin egen bevidsthed og arbejder sig stille og roligt frem i kroppen og forløser gamle energistrukturer. Når en gammel følelsesmæssig fortrængning bliver opløst energimæssigt, kommer følelsen op til overfladen for at blive erkendt og forløst. Det kan f. eks. ske som gråd. Man kan i sådan en proces opleve følelser, som intet har at gøre med ens aktuelle situation, og det kan godt være lidt forvirrende, indtil man forstår mekanismen. Lettelsen efter forløsningen er på den anden side nærmest fysisk mærkbar og følges ofte op af en dyb glæde og taknemmelighed.

Aktiveringen af kundalinien betød, at jeg efter ret kort tid måtte stoppe med at tilbyde healinger. Jeg følte simpelthen en stærk indre tilskyndelse til at passe på min krop og mit energisystem. Jeg begyndte desuden i denne fase at blive mere og mere opmærksom på, hvad jeg spiste og drak. Jeg blev virkelig omsorgsfuld overfor min fysiske krop, og det tror jeg, at jeg bliver ved med at være resten af mit liv.

Jeg synes i bakspejlet, at kundalinien – for mit vedkommende – er det vigtigste, der skete for mig i forhold til at omdirigere min bevidsthed fra det ydre til det indre, men det er ikke alle, som oplever, at den bliver aktiveret. Nogle skal ikke have den aktiveret, mens andre – særligt børn og unge – lever med en aktiv kundalini uden at tænke over det, fordi de aldrig har prøvet andet.

Arbejdet med kundalinienergien stammer oprindeligt fra indiske spirituelle traditioner. Denne særlige livskraft har været kendt i hundredvis af år, men der findes kun meget begrænset litteratur på dansk. På engelsk kan jeg anbefale Kundalini and the evolution of consciousness og The narrow path af Solomae Sananda eller Kundalini – the secret of life af Swami Muktananda. Disse bøger kan købes hos Amazon.com.

Se eventuelt min video om min egen kundaliniproces her.

Du kan også finde mere info om kundaliniprocessen her.

Fortsættelse følger…

Næste fase i figuren er Presence.