6. Prototype

Se figur. Den næste fase på vej op i U’ets højre side er prototype eller skabelse af prototyper. Begrebet prototype er lånt fra designerverdenen, som er vant til at arbejde med prototyper, hvor fejlene laves og rettes til, inden det endelige produkt lanceres. At skabe prototyper betyder f. eks. at fremlægge en idé eller et koncept, før det er fuldt udviklet. Denne metode sikrer en hurtig feedback-cyklus og bibringer dermed læring til den videre tilpasning. Det koncept, man kan fremlægge som prototype, skal ikke blot forstås som en håndgribelige ting. Det kan også være prototyper på sociale og relationære sammenhænge, hvor man har brug for at prøve noget af sammen med andre mennesker med henblik på at få feedback.

(I DialogHealing hedder denne fase også “Prototype”, og i DialogHealing henviser denne fase ofte til at afprøve sig selv i den autentiske udgave i forhold til sine omgivelser).

I skabelsen af en prototype skal man stadig hele tiden bevare kontakten til tilstanden fra fasen presence og til ideerne fra fasen udkrystallisere. Man skal med andre ord bevare den indadgående forbindelse til sin intuition og til sin vision og intention. Dernæst skal man indtænke omgivelserne som en mere horisontal forbindelse, hvorfra man kan modtage feedback og stille spørgsmålet: Hvilket behov dækker min idé for andre end mig selv? Her begynder man at inddrage fællesskabet og får fokus på, hvilken forskel man vil kunne gå ud og gøre i verden på baggrund af sit unikke talent. Her skal man med andre ord mestre at håndtere dynamikken i at være et uafhængigt individ, som alligevel er afhængig af det globale fællesskab for at kunne leve sig selv ud på en meningsfuld måde.

Endelig skal man være opmærksom på allerede udviklede og implementerede koncepter, som man kan lære af og afgrænse sig i forhold til. Der er jo ingen idé i at gå ud med noget, som allerede findes og trives i fællesskabet. Man skal hele tiden bevare sit fokus på at få ens egen idé udkrystalliseret til et koncept, man kan eksperimentere med og prototype på, så at prototypen i sidste ende – efter feedback og tilpasninger – bliver til ægte innovation, som skaber værdi både for én selv og for fællesskabet. Der ligger en fare i at ville for hurtigt videre med sin prototype. Der kan opstå en fornemmelse af, at nu skal der til at ske noget efter al den her langsomhed og kiggen indad, og der kan opstå et pres fra omgivelserne, men der skal altså være tid til rådighed i denne fase, så man holder sit nye fokus og husker at se både indad og udad…

En personlig fortælling

Den næste fase handler således om at skabe prototyper, og når jeg skal arbejde med formidling, skal jeg have afprøvet nogle forskellige medier, hvorigennem jeg kan formidle mine tanker og ideer.

Jeg er indtil videre landet på at formidle mit budskab som ”En guide til den nye tid”. Jeg ville egentlig have skrevet en bog, men kunne ikke finde mig tilrette i den lineære struktur, som bogformatet lægger op til. I stedet fik jeg etableret denne hjemmeside, som kan læses dynamisk. Jeg synes, at det virker mere demokratisk, at læseren selv kan klikke sig rundt i udviklingens faser i stedet for at læse lineært via på forhånd definerede fortløbende kapitler.

Det har været en længere proces at få hjemmesidens indhold til at falde på plads, så jeg kan stå inde for det, og så det afspejler lige præcis den, jeg er. Jeg er optaget af at finde min niche i det store billede, så jeg ikke blot gentager, hvad mange andre allerede siger. Fra mit udsigtspunkt ser situationen sådan ud, at der i øjeblikket ikke er andre der – på dansk – formidler et samlet overblik over udviklingsprocessen fra at leve sit liv som en hamster i sit hamsterhjul til at træde i karakter i den nye verden som et frit menneske. Min niche er, at jeg ser denne udvikling i perspektivet af en lettelse i energivibration (både individuelt og kollektivt), og at alt, hvad jeg skriver om, er processer, jeg selv har gennemlevet.

Min hjemmeside er kodet i et format, som tillader, at jeg selv kan redigere i indholdet, og det gør jeg løbende, men min oplevelse er, at jeg sjældnere og sjældnere har behov for at redigere. Det er som om, alting stille og roligt begynder at gå op i en højere enhed. Jeg begynder nu for alvor i mit fysiske liv at erfare dét, som jeg skriver om her i “En guide til den nye tid”, og så skal der jo ikke redigeres mere i guiden. Så er prototypen på plads, og guiden er klar til at leve sit eget liv (performe), og jeg er klar til at arbejde med nye projekter og nye prototyper…

Fortsættelse følger…

Næste fase i figuren er Performe.