Personlig udvikling

Den evolution i bevidsthed og vibration, som finder sted på Jorden i denne tid, er et kollektivt projekt. Når vi inviteres til at finde vores unikke talent og vores egentlige livsformål og livsopgave er det fordi, det giver et godt og meningsfuldt liv til den enkelte, men det er også fordi, vi hver især i vores autentiske udgave yder det mest hensigtsmæssige bidrag til fællesskabet. Et stærkt, harmonisk og innovativt fællesskab træder først rigtigt i karakter, når alle dets medlemmer kender sit eget potentiale og sine iboende talenter og bevidst har påtaget sig sin autentiske identitet og sin medfølgende opgave og ansvar. Det kræver en individuel indsats af det enkelte menneske, fordi en robust kollektiv forandring starter hos individet.

Jeg er så glad for U-modellen, fordi den er en rigtig god hjælp til at finde vej i sin udviklingsproces. Den fungerer som et landkort over, hvad personlig udvikling handler om. Den viser alle de niveauer af livet, som det kan være hensigtsmæssigt at give et serviceeftersyn. I erfaringens verden hænger alle niveauer sammen og er integreret i mennesket, men som overblik til at finde ud af, hvor man selv har sine ressourcer og potentielle udviklingsmuligheder, kan U’et være en stor hjælp, indtil man er ude på den anden side som et autentisk menneske. Hvis man vil videre med sin individuelle åndelige udvikling herfra, må man overgive sig helt og holdent til sin højere bevidsthed og kropskrystalliseringsprocessen og gå et gear op i vibration for at udvikle sig til et frit menneske. Det illustreres i figuren i det forløb, som ligger efter U’et.

Denne pamflet præsenterer nogle af de metoder, som jeg har kendskab til i forhold til personlig udvikling, som et helt menneske kan overveje at benytte sig af. Et helt menneske er et menneske, som ser sig selv som en kombination af et fysisk niveau (kroppen), et følelsesmæssigt niveau, et intellektuelt niveau (tanker) og et åndeligt niveau. De fleste metoder rører ved flere niveauer, så kompleksiteten er høj. Man kan ikke rationalisere sig frem til, hvilken udviklingsmetode, der er bedst egnet til ens eget brug. Man må lytte indad og lade intuitionen og det, der føles rigtigt, tage bestemmelsen.

I forbindelse med ægte personlig udvikling gør man hele arbejdet selv, men det kan være en stor støtte at supplere med noget eksperthjælp. Alle de nedenfor nævnte former for “behandling” skal således forstås som hjælp til selvhjælp. Det er altså ikke ligesom at sluge en pille, og så forsvinder problemet. Når man arbejder med sin personlige udvikling, er man på detektivarbejde efter årsager til de problemer (som ofte blot viser sig som symptomer), som man bøvler med i sit liv, og behandlingen går ud på at fjerne årsagen, så problemet forsvinder for aldrig mere at vende tilbage. Problemet er simpelthen løst, når årsagen er erkendt og energien er transformeret via erkendelsens aha-oplevelse. Man bliver jo faktisk lettet, når man får en ny erkendelse, og den mærkbare lettelse skyldes, at energiens vibration letter og løsner op.

Uanset hvilken type af eksperthjælp man opsøger, er det af afgørende betydning for progressionen i forløbet, at behandleren mestrer evnen til at høre og se klienten rent. Hvis behandleren har ubearbejdet egen bagage eller andre dagsordner med ind i mødet med klienten, vil behandlingens effekt hos klienten være mindre, end hvis behandleren møder klienten rent. Som klient fornemmer man ret hurtigt, om relationen er ren og om behandlingen rykker, for det skal den. Det er nemlig ikke meningen, at man skal gå i behandling i årevis.

En personlig udviklingsproces handler om at bryde uhensigtsmæssige vaner, rutiner og mønstre og se nye muligheder. Gøre noget andet end det, man plejer at gøre. Mange oplever, at behovet for, at man ændrer sin adfærd, ligger hos andre end hos én selv, men det er ikke nok, at ens partner, børn eller venner kan se hensigtsmæssigheden i et udviklingsforløb. Det er ens eget valg og ens eget ansvar. Man skal selv kunne se meningen med projektet.

Alle de forslag til udviklingsmetoder, jeg her kommer op med, skal derfor også opfattes som netop forslag – serviceoplysninger, om man vil, til jer der vil skabe forandring og som søger efter metoder og mennesker, som kan guide jer på vejen.

I kan også bruge mine 28 inspirationer i et selvstyret udviklingsforløb. De findes her.

Bøger og internet

Det er en mulighed at begynde et udviklingsforløb med at læse om selvudvikling. Det kan i det hele taget i hele udviklingsprocessen være meget effektivt, når man finder den rigtige bog på det rigtige tidspunkt. Jeg henviser her til pamfletten litteratur og weblinks. Nu om dage kan man også på internettet google stort set alt, hvad man kan komme i tanker om at undersøge. Hvis man kan læse på engelsk, er der så meget stof om personlig og åndelig udvikling tilgængeligt, at den største opgave næsten er at skelne skidt fra kanel. Det bruger man så sin intuition til. Som en rigtig god – og underholdende – introduktion kan jeg anbefale Lilou Mace’s website, som indeholder en lang række videoklip med interviews med udviklingsorienterede mennesker set i det aktuelle energiperspektiv.

Mad og drikke og andre stimulanser

Man kan gøre virkelig meget godt for sin krop ved at være kritisk i forhold til, hvad man tilbyder den at leve af. I en udviklingsproces, hvor man arbejder på at opnå højere bevidsthedstiltande og lette vibrationen i sin krop, skal man lytte til sin intuition. Kroppen ved selv bedst, hvad den behøver, og kunsten er at lytte til den, før den råber af fuld hals. Udfordringen er at lytte og tage sin krop alvorligt, også når den beder om ikke at modtage f. eks. alkohol, nikotin, koffein, sukker, fedt og kød. En fysisk krop i en let vibration vil gerne tilbydes levende mad, som er let fordøjeligt, fordi det skaber det hurtigste og letteste flow gennem kroppen.

Hvis man vil have eksperthjælp med hensyn til, hvad man skal spise og drikke, er der flere muligheder. Man kunne f. eks. kontakte en homøopat, en biopat, en kinesiolog eller en heilpraktiker. Det handler om at finde en retning, som arbejder på kroppens finere vibrationer, og som kan tune ind på kroppens ubalancer, og som har metoder til at rette op på ubalancerne.

Jeg har udarbejdet VEGETARISK MAD – med saft og kraft. Det er en samling vegetariske madopskrifter med retter, man bliver mæt af. Findes her.

Foredrag, kurser og workshops

Som led i en søgeproces kan det være en fin ting at opsøge nogle af de mange udbud, der findes indenfor genren foredrag, kurser og workshops. På den måde kan man stifte bekendtskab med en bred vifte af forskellige filosofier, indsigter og metoder indenfor temaet personlig udvikling. Udvalget er meget stort, og der er forskel på, hvor dybt man kommer, så det er en god idé at spørge sig for inden tilmelding. Foredrag har introducerende karakter, mens både kurser og workshops kan indeholde øvelser, som involverer deltagerne aktivt, og det kan sætte processer i gang.

Mange mennesker oplever at komme i kontakt med sig selv på et dybt plan ved at arbejde med kreative projekter, så den type kurser og workshops kan også være aktuelle. At tegne eller male, lære at spille et instrument eller synge eller arbejde med keramik eller blomsterbinding m.m. kan sætte gode processer i gang, fordi den type aktiviteter slår den rationelle del af hjernen fra og bringer andre ressourcer i spil. Disse andre ressourcer skal bruges i arbejdet med at identificere sin autentiske kerne og sit unikke talent.

Terapi og coaching

Der findes virkelig mange former for samtalebehandlinger, og de kan kategoriseres i to hovedgrupper, som er terapi eller coaching. Mange terapeuter og coacher anvender som supplement til samtalen øvelser, opgaver, kreative aktiviter, arbejde med heste m.m.

Terapi defineres som et formaliseret forhold mellem to eller flere personer, hvor den ene (terapeuten) på baggrund af psykologiske metoder kan søge at hjælpe den anden (klienten) med at bevidstgøre oplevelsen af sig selv, sine reaktionsmønstre og måder at indgå i fællesskaber på. Formålet med terapi er at gøre en eller flere problemstillinger mindre problematiske således, at klienten på en mere hensigtsmæssig måde kan håndtere de vanskeligheder, han eller hun har søgt hjælp for. En psykolog/terapeut er således en udenforstående fagperson, som er velegnet som hjælper til det arbejde, modtageren har besluttet sig for.

Der findes over 400 forskellige terapeutiske retninger. De terapeutiske hovedretninger er: Kognitiv terapi, psykoanalytisk terapi, systemisk terapi, psykodynamisk terapi, adfærdsorienteret terapi, eksistentialistisk/humanistisk terapi. Så er der lidt at google på!

Coaching er et begreb under udvikling. Coaching har sit udgangspunkt i sportsverdenen og har herfra udviklet sig til at blive anvendt både i erhvervslivet og i privatlivet. Hvor coaching i sporten har medvirket til at skabe vindere, har coaching i erhvervslivet og i privatlivet mere fokus på at identificere mål og skabe resultater. Coaching i erhvervslivet og i privatlivet kan defineres som en specifik metode til at frigøre potentialet i andre mennesker. Coach er en ikke-beskyttet titel, og har derfor ikke en klar og entydig definition. Coaching benyttes i mange brancher i dag, og man må selv foretage specifikke undersøgelser i konkrete tilfælde.

Sammenfattende kan man sige, at terapi er orienteret mod fortiden, her-og-nu og fremtiden, men med stort fokus på, hvad klienten har med sig af uhensigtsmæssig bagage fra fortiden. I relation til U’et er terapi velegnet i processen ned gennem U’ets venstre side. Coaching er som hovedregel orienteret mod her-og-nu og fremad i livet og arbejder med at sætte mål for fremtiden. I relation til U’et kan man sige, at coaching er velegnet i processen op gennem U’ets højre side.

Energibehandlinger

Energibehandlinger i klientens energikrop kan foregå med eller uden samtale. Det er energien, som gør arbejdet, og det er forskelligt fra behandler til behandler og fra klient til klient, om der er behov for at tale. Energien går ind og retter op på ubalancer i klientens energikrop, og det er forskelligt, om man som klient under behandlingen oplever noget fuldstændig fantastisk – eller om man ikke mærker noget som helst. Erfaringen siger dog, at uanset, om man har mærket noget under behandlingen eller ej, så er der sket en positiv forandring, som viser sig over tid. Energibehandling kan være et quick-fix, men energien kan også have brug for tid til at trænge igennem tungere lag i kroppen. Når energikroppen er løsnet op, vil den lettere energi i energikroppen langsomt men sikkert etablere sig i den fysiske krop, i følelserne, i tankerne og i bevidstheden, og livet vil forandre sig for klienten.

Der findes også energibehandlinger, som arbejder tættere på klientens fysiske krop. Det er f. eks. kranio-sakral terapi, massage, zoneterapi, akupunktur og akupressur. Disse behandlinger arbejder på kroppens meridianer og retter op på ubalancer i kroppen. De kan også være akut smertebehandlende, da smerter kan skyldes, at der er en blokering i kroppens energibaner, så energien ikke kan strømme frit. Når blokeringen fjernes forsvinder smerten. Disse behandlinger kan også virke forebyggende for, at blokeringer opstår.

Man kan også på egen hånd arbejde konkret med kroppens energi, og her skal vi tilbage til meget gamle traditioner for at finde inspiration. Man kan dyrke yoga, chi-gong, tai chi, man kan lave de syv tibetanere (yoga), man kan dyrke pilates, eller man kan danse! Mulighederne er virkelig mange, og man må vælge det, der taler til ens lyst. Alle de her kropslige tiltag er drevet af lyst og ikke af pligt, og de handler om at arbejde med at lette kroppens energivibration og oprette optimal balance i kroppen og ikke om at tabe sig eller få en bedre kondi. Undersøg feltet og opsøg det, der umiddelbart tiltaler dig. Selv om metoderne kan anvendes hjemme og på egen hånd, er det altid en god idé at opsøge instruktion, så man kommer godt i gang.

Den sidste type energiarbejde, som jeg vil omtale her, er en abstrakt form for energibehandling, som kan være mere effektiv, end man måske lige tror. Det er behandlinger, hvor der anvendes et “medie”, som ligger udenfor klienten krop. Det er meget gamle former for energiarbejde. Her tænker jeg på f. eks. astrologi (som anvender klientens fødselstidspunkt), numerologi (som anvender klientens navn og fødselsdato), tarotoplæg (som anvender et sæt tarotkort), håndlæsning (som anvender klientens håndflader) og feng shui (som handler om at skabe energiflow i sin bolig eller på sin arbejdsplads via oprydning og indretning). Disse metoder kan alle give klienten fundamentale oplysninger om livets udfordringer og muligheder, som kan være svære at opnå ad anden vej.

I alle typer energibehandling er det egentlig ikke valget af metode eller medie, som er afgørende for et gennembrud. Den afgørende faktor er, om det menneske, som fortolker energien (behandleren), kan sit kram og er ren og klar i sin egen energi og bevidsthed. Det er svært at vide på forhånd, så man må prøve sig frem og lytte til positive anbefalinger.

Meditation

Man kan også vælge at meditere enten alene eller sammen med en gruppe. Otto Scarmer anbefaler alle at meditere hver dag, og det er ud fra ønsket om at opnå højere bevidsthedstilstande og skabe kontakt til sin autentiske kerne, fordi det er der, det virkelige udviklingspotentiale ligger.

Meditation har kun den ene bivirkning, at den kræver tid. En meditativ praksis skal tilvælges og prioriteres højt, hvis man vil have udbytte af den.

Meditation er oprindeligt en buddhistisk praksis funderet på dén buddhistiske filosofi, at menneskelig lidelse skyldes, at vi ikke ved, hvem vi selv er, og at vi ikke ved, hvorfor vi er her på Jorden. Måden til at finde svar på de to eksistentielle spørgmål er ifølge buddhismen at meditere vedholdende. Via meditation lærer man sig selv at kende indefra, og man finder svaret på, hvad formålet med ens liv er. Svarene dukker ikke op med det samme, når man begynder at meditere. De er et slutmål, som opnås gennem en proces, hvor man efterhånden finder mere og mere ro, klarhed og dybde i sit liv.

Både den buddhistiske filosofi og de meditative metoder har gennem de seneste år vundet stor udbredelse i vestlige kulturer; både som praksis og som genstand for forskning. Èn af de mest anerkendte vestlige forskere i meditation, den amerikanske molekylærbiolog og professor Jon Kabat-Zinn, omtaler meditation som en stemning af alle kroppens celler før man tager kroppen med ud i verden. Han sammenligner med et symfoniorkester, som jo også stemmer alle individuelle instrumenter, før de begynder at spille sammen. Og de gør det hver gang, de skal spille. Derfor er en meditativ praksis ikke noget, man gør i en periode; det er nærmere en livsstil, man indoptager for at kunne spille harmonisk med resten af verden og udfylde sin rolle i verdensorkestret på allerbedste måde. Til glæde og gavn for både sig selv og fællesskabet.

Jon Kabat-Zinn har en anden rigtig god pointe med at meditere, og det er at lære at være fremfor at gøre. Når man via meditation lærer at være får man skabt kontakt til nogle indre dybe lag, som indeholder information om ens sande identitet. Disse informationer bobler stille og roligt op fra det indre dyb under selve meditationen, eller de falder ned i hovedet på én, når man f. eks. står under bruseren og nyder nærværet af vandets rislen. Det er ligegyldigt, hvordan og hvornår informationerne kommer. Det afgørende er, at man lader det ske, og denne åbning kræver, at man er i en tilstand af væren.

De informationer om ens sande identitet, som kommer til én i en tilstand af væren, vil i Otto Scharmers terminologi kunne udkrystalliseres til en gøren. Denne form for gøren er imidlertid forskellig fra den type af gøren, som kendetegner det traditionelle travle aktive menneske, fordi den udspringer af autenticitet og ikke af ydre faktorer og/eller indre sår.

Gennem en vedholdende meditativ praksis vil dit liv således over tid udvikle sig henimod at bestå af indrestyrede autentiske handlinger, som opleves som meningsfulde og sjove og nyttige af både dig selv og af fællesskabet. Sådan et liv vil give mening for dig selv, og det vil kvalificere dine relationer, fordi der ikke er “støj på linien” i kommunikationen. Støjen var de gamle kodninger, som er forsvundet i det meditative arbejde, som transformerer ego til autentisk jeg. Som autentisk menneske vil du være klædt på til at finde den rette partner, den rette uddannelse, det rette arbejde, de rette samarbejdspartnere, de rette venner m.m. Men det hele begynder hos dig selv og heldigvis for det, for så bestemmer du jo selv farten. :-)

Mindfulness
Jeg vil lige knytte en kommentar om mindfulness til denne tekst om meditation, fordi fænomenet mindfulness er uhyre udbredt. Mindfulness er en meditationsform, som har vundet indpas i både private regier og i virksomhedsregier. Mindfulness har samme oprindelse i buddhismen som meditation. Helt kort fortalt kan man sige, at i en vestlig fortolkning er mindfulness meditation uden buddhisme. Den buddhistiske filosofi om åndelig oplysning og om at finde sin sande identitet og sit sande formål i livet, er nedtonet eller helt fjernet i en vestlig udgave af mindfulness, men den buddhistiske filosofi ligger selvfølgelig stadig implicit i mindfulness. Den kan man ikke fjerne ved at undlade at tale om den.

I vestlige virksomhedsregier kan man sige, at buddhisme via mindfulness er blevet et “redskab”, som man anvender for at give medarbejderen større ro og større klarhed og dermed øge medarbejderens effektivitet og koncentrationsevne. Erfaringer og forskning viser, at det også sker, men erfaringer viser også, at der ved vedholdende praksis kan følge ikke-forventede sidegevinster med. Fordi mindfulnessmetoderne udspringer af den buddhistiske filosofi, har de udover at give ro og klarhed også i sig potentiale til at transformere energi og bevidsthed, som har mere vidtrækkende implikationer på den praktiserendes hele liv end blot ro og klarhed & øget ydeevne og koncentration på arbejde.

Derfor er det helt afgørende, at man selv har valgt at deltage. Mindfulness er en metode til selvudvikling, og i virksomhedsregi befinder den sig i den gråzone, som ligger mellem faglig udvikling og personlig udvikling med – afhængig af branche – mest vægt på personlig udvikling.

Uanset om man vil påbegynde en seriøs praksis i meditation eller mindfulness i privat regi eller i arbejdsregi, er det hensigtsmæssigt at opsøge en instruktør, som selv er praktiserende, og som er uddannet og trænet i at instruere. I menuen Litteratur og weblinks her på hjemmesiden kan man finde inspirerende litteratur om meditation. Der findes også på nettet rigtig fine lydfiler med guidede meditationer, som man kan prøve sig frem med. Meld dig eventuelt til et 28 dages online forløb hos Time2be, hvor du ved hjælp af en daglig email i 28 dage bliver introduceret til en regelmæssig praksis i mindfulness og meditation her.

- eller prøv selv at google eller at opsøge en instruktør :-)

Bøn

Mit sidste bud på en metode i hjælp til selvhjælp er bøn. Når man beder, henvender man sig til en højere vilje eller en kraft, som er større end én selv; det som vi under ét kan kalde Gud. I mit perspektiv er Gud ikke en religiøs hvem men et metafysisk hvad.  Man kunne kalde dette hvad for et overpersonligt kolletivt bevidsthedsfelt. Når jeg bruger begrebet Gud, er det således med henvisning til følgende definition: “Den universelle bevidsthed, den højeste intelligens, den ubetingede kærlighed, kilden til alt liv, den letteste vibration, det smukkeste lys og den stærkeste skaberkraft samlet i ét og samme allestedsværende fænomen”.

Ifølge de kosmiske naturlove har alle mennesker adgang til Guds bevidsthed og har derfor i princippet også adgang til Guds vilje, men man skal kende forudsætningen om, at Gud er større end mennesket og har et større overblik og en større kraft at trække på, så henvendelsen til Gud kan godt resultere i andre svar, end man forventede. Når man beder til Gud, beder man sin egen bevidsthed om at koble sig på Guds bevidsthed og hente kraft og visdom til at vejlede sig i sit liv. Bøn virker faktisk, og vejledningen fra den højeste bevidsthed er lige ved hånden, når man først åbner for sluserne.

Den korteste bøn er at bede om at se en konkret situation gennem Guds blankpudsede briller i stedet for at se den gennem sit eget slørede blik. Når den type bøn besvares, kan det skabe stor klarhed hos det bedende menneske. Svaret kan komme på mange måder, men vil ofte blive vist på sådan en måde, at den problematiske situation folder sig ud i al sin pragt, og alt bliver lagt frem. Sandheden kommer således på bordet, og det skal den også, hvis der skal findes en varig løsning. Guds kraft består netop i at fjerne det illusoriske slør fra menneskets øjne og give mennesket mulighed for at se en konkret situation i sandhedens perspektiv. Det kan godt kræve lidt mod at bede den type bøn, fordi dens konsekvens kan være, at man kommer til at skelne klart mellem den virkelige sandhed og den illusion, som man måske har baseret sit liv på.

Man kan også bruge en anden helt kort bøn med en lille antydning af kosmisk humor, som sikrer, at man ikke kommer til at dømme sig selv: Kære Gud, vis mig sandheden om mig selv, uanset hvor smuk den er…

Der findes forskellige bønner på internettet. Hvis man googler på den store invokation finder man en bøn, som er skabt i den nye energi. En invokation er en mellemting mellem en bøn og en affirmation, hvor man dels beder om hjælp men samtidig tager ansvar for egne intentioner.

Det vigtigste er overhovedet at få ideen til at bede om vejledning hos en højere bevidsthed end ens egen for uden anmodning i tanke eller tale, tiltrækker man ikke vejledningen. Man skal selv kontakte Gud, fordi Gud respekterer menneskets frie vilje.

Fader Vor
Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal bede om Guds hjælp, kan man bruge den gode gamle bøn Fader Vor. Fader Vor er en kraftfuld bøn, når man går ind i bønnen og analyserer hver enkelt bøn for sig. Fordi bønnen er så kraftfuld, skal man dybt inde mene det, man siger, og man skal være indstillet på at leve sit konkrete liv i overensstemmelse med det, man beder om. Ens liv bliver noget rod, hvis man beder om ét og gør noget andet, fordi man så kommer til at sende et tvetydigt budskab. Det er hensigtsmæssigt at arbejde på at være kongruent i tanke, tale og handling, så man er klar og entydig i sin bøn og sine ønsker for sig selv og for fællesskabet.

Hvis man har som bevidst mål, at man gerne vil opnå det liv for sig selv og for fælleskabet, som man beder om i Fader Vor, er det en effektiv støtte til bønnen at disciplinere sin intention, så den matcher bønnen. Det vil sige, at man i sin hverdag både målretter  sin bevidste intention og sine handlinger imod at etablere det liv på Jorden, som man beder om i bønnen Fader Vor. Og man skal fastholde målet i både modgang og medgang. Modgang og medgang er nemlig blot menneskelige fortolkninger af situationer, som i Guds perspektiv er naturlige udviklingsprocesser henimod et intenderet mål. Nogle gange skal der altså lidt oprydning til, før kærligheden kan få sin plads i menneskers liv på Jorden.

Fader Vor findes både i Det Nye Testamente og i Lars Muhls egen oversættelse fra aramæisk til dansk under navnet Den Aramæiske Himmelbøn (Det knuste hjertes visdom s. 135):

Den aramæiske himmelbøn:
Himmelske Ophav
Du, som er overalt
Helliget være Dit navn
Komme Dit Rige
Ske Din vilje
Her og nu i al evighed
Fyld os med Din nådes kraft
Og løs os af de bånd, vi binder hinanden med.
Led os ud af fristelse: befri os fra os selv
Og giv os styrke til at være ét med dig.
Lær os tilgivelsens sande kraft at kende
Og lad vore fremtidige handlinger
Vokse frem af dette hellige øjeblik.
Amen.

Jeg bringer herunder Fader Vor i den mest kendte udgave fra Det Nye Testamente med tilhørende analyse, så man får et yderligere indblik i, hvad man beder om, når man beder Fader Vor. Jeg har haft analysen til at ligge i min computer i mange år, og jeg kan ikke længere huske, hvor den oprindeligt kommer fra. Analysen anvender begrebet ego, som jeg ikke bruger i mit sprog, men jeg har ladet det stå, fordi jeg synes, at det giver fin mening i denne analyse. Hvis man vil vide noget mere om, hvad egoet er for en størrelse, kan jeg anbefale at læse bogen En Ny Jord af Eckhardt Tolle.

Fader Vor (Mattæus, 6 : 9-13):
Fader vor, du som er i himlen!
Helligt være dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
led os ikke ind i fristelse,
og fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Analyse af Fader Vor:
Fader Vor, du som er i himlen
En accept af og overgivelse til den kendsgerning, at der findes en Gud udenfor mig selv, som er større end mig.

Helligt være dit navn
En respekt for Guds navn, som betyder, at jeg ikke misbruger det i mit daglige sprog og mine daglige holdninger og handlinger. Det vil sige, at mit sprog er renset for bandeord og andre sproglige udtryk, som involverer Gud eller Guds modsætning. At jeg ikke begrunder nogle som helst af mine handlinger som værende i Guds interesse eller under Guds beskyttelse med mindre jeg udelukkende videregiver uforbeholden kærlighed til glæde og gavn for fællesskabet og under fuld respekt for de kosmiske naturlove om livet.

Komme dit rige
En intention om at Guds rige skal etableres på Jorden. Det vil sige, at de kosmiske naturlove om livet skal være gældende på Jorden. En forståelse for og accept af, at alle virkninger udspringer af en årsag. Intet sker tilfældigt. Alt er en konsekvens af nogle valg. Mennesket har sin frie vilje til at vælge, og livet, som det manifesterer sig, er en konsekvens af de valg, det enkelte menneske og fællesskabet har foretaget. Guds rige er en konsekvent gennemførelse af de kosmiske love om livet, således at hvert enkelt menneske har indsigt i og tager ansvar for egne valg og deres konsekvenser. Når Guds rige er fuldt etableret på Jorden er alle tanker, al tale og alle handlinger baseret på uforbeholden kærlighed.

Ske din vilje som i himlen således også på Jorden
Guds vilje er, at kærlighed skal være den altafgørende faktor for menneskehedens liv på Jorden. Gud ER kærlighed. Gud ER liv. Uden Gud er der intet liv og ingen kærlighed. Med Gud i ren form er der kun kærlighed, og det er Guds vilje, at denne rene uforbeholdne kærlighed uhindret gennemstrømmer alt liv på Jorden. Det menneskelige ego spænder ben for, at Guds kærlighed kan strømme uhindret i og gennem det enkelte menneske og i og gennem de menneskelige fællesskaber. Det er således Guds vilje, at det enkelte menneske transformerer sit ego’s strukturer, slipper angsten og overgiver sig til kærligheden. Når det enkelte menneske er nået til dette udviklingsstadium har det opnået fuld indsigt i sin egen oprindelse og sine egne unikke talenter og dermed sit eget specifikke ansvarsområde i den konkrete inkarnation. Dette er Guds vilje med det enkelte menneske i inkarnation.

Giv os i dag vort daglige brød
En bøn om at mine konkrete fysiske behov for mad, husly og tøj på kroppen er dækket, uden at jeg skal bruge en masse energi og tid på det. Hvis disse behov er dækket uden anstrengelse fra min side, kan jeg afse så meget desto mere tid til at koncentrere mig om at bidrage til at manifestere Guds vilje og etablere Guds rige på Jorden. Mine daglige behov er virkelig mine daglige behov og ikke en masse opsparing og sætten til side til dårlige tider, for dårlige tider findes ikke i Guds rige.

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere
Her beder jeg Gud om at tilgive mig, når jeg ikke respekterer de kosmiske love om livet. Gud tilgiver altid allerede inden overskridelsen af lovene, da Gud er kærlighed, og kærlighed dømmer ikke. Den anden del af bønnen er en helt anden sag, da den handler om at vi mennesker skal tilgive hinanden og os selv, når vi tænker, taler eller handler i uoverensstemmelse med de kosmiske love. At tilgive mig selv eller en anden er at invitere kærlighedens vibration ind i mit liv, så den kan transformere egoets domme over mig selv eller en anden. Via denne transformation opløses stive strukturer, som spænder ben for at kærligheden kan strømme frit i mig, som mig og igennem mig. Tilgivelse er således først og fremmest en healing af den, der tilgiver. Derfor er det helt afgørende for min eksistens i og bidrag til Guds Rige, at jeg har tilgivet alt og alle.

Led os ikke ind i fristelse
Fristelsen ligger hos egoet. Egoet kan fristes til at overskride de kosmiske naturlove, fordi egoet er optaget af et værdisæt, som i bund og grund baserer sig på angst for et eller andet. Når jeg beder Gud om at lede mig udenom fristelser beder jeg om ikke at lade mig styre af egoets behov. Jeg beder om ikke at fristes til at tænke, tale eller handle på baggrund af angst.

Fri os fra det onde
Det onde kommer ind i billedet, når egoet lader sig friste, fordi egoets valg manifesterer sig som uhensigtsmæssige konsekvenser i menneskets eller fællesskabets liv. Jeg fastholder således mig selv i en cyklus af uhensigtsmæssigheder, som kan betegnes som “det onde”, fordi det på det manifesterede plan ser ud som om, jeg eller det fællesskab, jeg indgår i, hele tiden bliver ramt af sygdom, uheld, konflikter m.m. Vejen ud af denne cyklus og altså at blive fri for ”det onde” er at indrette sit eget og/eller fællesskabets liv sådan, at de kosmiske naturlove kendes og respekteres og alt og alle bliver tilgivet.

For dit er riget og magten og æren i evighed
Afslutningen på bønnen er en bekræftelse på, at Gud til evig tid er den højeste myndighed. Det gælder også her på Jorden. Gud tildeles æren for livet på Jorden, fordi Gud har skabt de rammer, som vi kender for livet på denne planet, således, at de på alle måder tilbyder det enkelte menneske og de menneskelige fællesskaber den størst mulige udvikling væk fra angst og ind i kærlighed.

Amen
Må det blive sådan.