7. Performe

Se figur. Sidste fase, inden vi forlader U’et, er fasen Performe eller skabelse af nye handlinger og dermed skabelse af nye resultater (udvikling/innovation). (I DialogHealing hedder denne fase “Ny Performance” og handler om at gå ud i verden i en ny og autentisk udgave af sig selv). I denne fase går man for alvor ud med sit koncept for at gøre en forskel og deltage aktivt i fællesskabet. Det vil være meget forskelligt, hvordan denne fase udfolder sig. Det bestemmes af indholdet i konceptet, af strukturen i organiseringen, af sammensætningen af med- og samarbejdspartnere og sidst – men ikke mindst – af lederskabets karakter.

Men ét er helt sikkert: Man vil opleve sit liv som grundlæggende forandret set i forhold til, hvordan ens liv var, før man påbegyndte den indre oprydning ned i U’ets venstre side, fordybelsen i U’ets bund og virkeliggørelsen op i U’ets højre side. Og forandringen viser sig både i det indre og det ydre liv.

En personlig fortælling

Denne hjemmeside er et led i min afprøvning af prototyper indenfor faget formidling, og den afprøvning skal ifølge Scharmer ske inden, at jeg kan gå ud i verden og gøre en afgørende forskel gennem det, som Scharmer kalder performing. Jeg er ikke i tvivl om, at min opgave ligger i skriftlig og mundtlig formidling om den nye tid, og at indholdet i denne formidling til enhver tid vil reflektere min egen udviklingsproces. Hjemmesiden har været under udarbejdelse i en længere periode, men nu er den klar til at performe i en udgave, som jeg kan stå inde for. Nu er den ikke længere en prototype…

Jeg synes, at den nye energi inviterer til at være i bevægelse, og derfor oplever jeg, at det kan være en udfordring i sig selv at slippe fasen med prototyping. Jeg kan godt lide de søgebevægelser, som er indbygget i det at skabe og afprøve prototyper. Og måske slutter denne fase aldrig. Måske er udfordringen netop at blive ved med at være søgende og afprøvende i en evigt foranderlig verden. Måske handler performing i den nye verden om at være robust og autentisk i sin indre kerne OG – uden at give køb på de indre værdier – samtidig at være søgende, fleksibel og formbar i sin ydre fremtræden. Jeg ved det helt ærligt ikke, men det vil vise sig, når vi begynder at vænne os til at navigere i den nye energi – og så må vi tage den derfra!

Her slutter min personlige fortælling som illustration til processerne i U’et. Jeg er selv i yderligere proces med at integrere den meget lette vibration i kroppen, som skal til, for at man kan træde ud i verden som det, jeg har valgt at kalde et frit menneske (se figur). Det er et udfordrende og tidskrævende arbejde, men jeg kan mærke, at det betaler sig.

Jeg øver mig i at navigere i en let vibration og bevidsthed. Jo lettere vibration og bevidsthed jo vigtigere er det, at man selv er med til at sætte retning og mål på sine intentioner. Jeg kan i dag se, at jeg har været inficeret af en overbevisning om, at noget kunne være “for godt til at være sandt”. Den overbevisning er krakeleret nu – den overlevede ikke det seneste vibrationsmæssige gearskifte. At slippe dén overbevisning har omsider givet mig den eftertragtede oplevelse af indre frihed, som indeholder potentiale til at realisere et fyldestgørende fysisk liv.

Jeg har i denne seneste proces fundet stor inspiration i at læse Wayne Dyers bog “Fra ønske til virkelighed”. Den bog kan jeg varmt anbefale. Den giver nogle rigtig fine bud på, hvordan man i den nye energi effektivt kan tiltrække og manifestere sine højeste ønsker indefra-og-ud. Altså ved at “være” i stedet for ved at “gøre”. Ved – gennem indre arbejde – først og fremmest at bringe sig selv i samklang med sine højeste ønskers vibration (denne samklang bliver etableret i processen ned gennem U’ets venstre side og i U’ets bund). Derefter vil realiseringen af ønskerne (processen op i U’ets højre side) ske i et flow af synkronicitet som en let og smidig proces.

Mit eget næste større projekt, som jeg har søgt internationale fondsmidler til, er at afprøve det medie, man kunne kalde face-to-face formidling. Jeg arbejder på at skabe et fysisk mødested for den nye tids iværksættere – et iværksætterhus – hvor man kan mødes fysisk og få sparring på og netværke omkring sine innovative ideer og projekter. Ideer og projekter som bringer ens særlige talent i spil og samtidig opfylder et udækket behov i fællesskabet på en bæredygtig og almennyttig facon. Jeg taler således om et fysisk mødested, hvor man udklækker konkrete manifesterbare projekter, som på alle måder matcher vibrationen i den nye energi. Projekter som sikrer, at (næste)kærlighedens vibration og væsen implementeres i den fysiske verden via eksemplets magt og på den måde skaber grobund for den nye tids samfund.

Som led i min egen kvalificering som iværksætter, har jeg i februar 2018 – efter lang tid på tegnebrædtet – åbnet for sessions hos mig. De har været efterspurgt, og nu har jeg udviklet et koncept, som jeg kalder DialogHealing. Læs meget mere om mit nye tilbud om sessions på dialoghealing.dk.

Næste fase i figuren er Autentisk menneske.