Om Gitte

Mit fulde navn er Birgitte Meldgaard. Jeg er født og opvokset i Aalborg. Jeg er mor til to voksne sønner og farmor til to af den nye tids børn :-)

Som helt ung blev jeg uddannet teknisk tegner, og da jeg var i 30′erne, tog jeg en kandidatgrad i kommunikation fra Aalborg Universitet. Derefter fik jeg job på fuld tid på et pædagogseminarium i faget Kommunikation, Organisation og Ledelse. I august 2000 sagde jeg jobbet som seminarielærer op med virkning fra 1. februar 2001, fordi jeg – tilskyndet af en pludseligt opstået svimmelhed – kunne mærke, at der var noget andet, der trak i mig. Det viste sig (set i bakspejlet) at være den såkaldte “nye energi”.

I årene siden 2001 har jeg via selvudvikling arbejdet på at tune mig selv ind på den nye energi, som ankom til Jorden ved årtusindskiftet, og det er på baggrund af min egen proces med at komme på bølgelængde med denne nye energi, at jeg nu kan udgive En guide til den nye tid.

Fra mit akademiske arbejde er jeg skolet i at være metodisk bevidst, og det gælder også i forhold til guiden. På en måde kan man (igen set i bakspejlet) sige, at den indsigt, som jeg præsenterer i denne guide, er kommet til veje i et 16-17 år langt forskningsprojekt med mig selv som empiri.

Svimmelhed var det problem, som jeg skulle blive klogere på, min undren var drevet af, at alle i det konventionelle behandlingssystem sagde, at jeg ikke fejlede noget, og metoden var empirisk afprøvning af en lang række såkaldte alternative behandlingsformer kombineret med en teoretisk tilegnelse om energi og bevidsthed via bøger og internet. Og den afsluttende rapport er gittemeldgaard.net – en guide til den nye tid.

Den teoretiske tilegnelse om energi og bevidsthed er eklektisk udvalgt. Jeg har hele tiden ladet det praktiske komme først og dernæst har jeg fundet noget teori, som kunne verificere og udvide det, jeg oplevede i praksis. Jeg tilslutter mig således ikke en bestemt videnskabelig, psykologisk eller åndelig retning.

I bund og grund synes jeg, at de forskellige retninger har virkelig mange fællestræk, når man arbejder sig ind i dem. Det reducerer selvfølgelig kompleksiteten, men det kan også forvirre, når man opdager, at de forskellige retninger aldrig henviser til hinanden, selv når det er helt oplagt at gøre det.

Når det kommer til stykket er det i mine øjne slet ikke tankekonstruktionerne og spekulationerne, som er interessante som udgangspunkt. Jeg kan bedre lide den såkaldte induktive metode, hvor empirien – den praktiske erfaring – er i centrum.

For mig er det mest interessante at mærke i kroppen, hvordan noget virker, og så bruge teorien til at opnå en forståelse af, hvorfor det virker, som det gør. Jeg er således både praktiker og teoretiker – i den nævnte rækkefølge og uden etiketter.

Resultatet af udforskningen af mit eget liv på alle planer er som sagt www.gittemeldgaard.net, som jeg håber kan være til inspiration og hjælp til jer, som enten selv er på udviklingsvejen eller har et behov for og lyst til at bevæge jer ind på den vej.

Mit tilbud er at formidle det overblik, som man ikke har, når man står foran en udviklingsproces og skal vælge sine indgange og metoder. Der har jeg selv prøvet at stå, og nu håber jeg at kunne guide andre gennem processen via mit overblik over udviklingens niveauer og faser og ikke mindst via min erfaring med, hvordan den nye energi virker.

I foråret 2018 åbnede jeg endnu en hjemmeside hvorfra jeg tilbyder sessions i DialogHealing. Læs mere om hvilke ydelser jeg tilbyder på min nye hjemmeside dialoghealing.dk. I januar 2019 åbnede jeg desuden en Youtube kanal, hvor jeg fortæller om Den nye tid. Min Youtube kanal kan findes her.

I dag kalder jeg mig selv Lysarbejder. Det gør jeg i erkendelse af, at jeg oplever, at alting altid tager sig klarere og mere overskueligt ud, når der bliver kastet lys på sagen, og alle perspektiver folder sig ud. Jeg er optaget af at skabe forståelse som forudsætning for forandring, og dén forståelse kommer ofte ud af oplysning. Det nytter ikke at stikke hovedet i busken, hvis man ønsker reel og robust forandring. Så er det mere effektivt at tænde for den indre projektør, som lyser op i alle krinkelkroge i krop, tanker, følelser og ånd; dét er lysarbejde, som giver ny forståelse og nye erkendelser og dermed nye handlemuligheder…

Det er den slags lysarbejde, alt mit arbejde handler om :-)