Meditation

Hvis du er optaget af at lære dig selv at kende, som den du er inderst inde, må du benytte dig af indadvendte aktiviteter og metoder, og her er meditation en virkelig effektiv praksis. Den har kun den ene bivirkning, at den kræver tid. En meditativ praksis skal tilvælges og prioriteres højt, hvis du vil have udbytte af den.

Meditation er oprindeligt en buddhistisk praksis funderet på dén buddhistiske filosofi, at menneskelig lidelse skyldes, at vi ikke ved, hvem vi selv er, og at vi ikke ved, hvorfor vi er her på Jorden. Måden til at finde svar på de to eksistentielle spørgmål er ifølge buddhismen at meditere vedholdende. Via meditation lærer man sig selv at kende indefra, og man finder svaret på, hvad formålet med ens liv er. Svarene dukker ikke op med det samme, når man begynder at meditere. De er et slutmål, som opnås gennem en proces, hvor man efterhånden finder mere og mere ro, klarhed og dybde i sit liv.

Vedholdende meditation vil desuden vibrationsmæssigt sikre, at man over tid finder hjem til sin egen autentiske vibration; dén vibration som er ens helt unikke signatur i det store vibrerende billede.

Både den buddhistiske filosofi og de meditative metoder har gennem de seneste år vundet stor udbredelse i vestlige kulturer; både som praksis og som genstand for forskning. Èn af de mest anerkendte vestlige forskere i meditation, den amerikanske molekylærbiolog og professor Jon Kabat-Zinn, omtaler meditation som en stemning af alle kroppens celler før man tager kroppen med ud i verden. Han sammenligner med et symfoniorkester, som jo også stemmer alle individuelle instrumenter, før de begynder at spille sammen. Og de gør det hver gang, de skal spille. Derfor er en meditativ praksis ikke noget, man gør i en periode; det er nærmere en livsstil, man indoptager for at kunne spille harmonisk med resten af verden og udfylde sin rolle i verdensorkestret på allerbedste måde. Til glæde og gavn for både sig selv og fællesskabet.

Jon Kabat-Zinn har en anden rigtig god pointe med at meditere, og det er at lære at være fremfor at gøre. Når man via meditation lærer at være får man skabt kontakt til nogle indre dybe lag, som indeholder information om ens sande identitet. Disse informationer bobler stille og roligt op fra det indre dyb under selve meditationen, eller de falder ned i hovedet på én, når man f. eks. står under bruseren og nyder nærværet af vandets rislen. Det er ligegyldigt, hvordan og hvornår informationerne kommer. Det afgørende er, at man lader det ske, og denne åbning kræver, at man er i en tilstand af væren.

De informationer om ens sande identitet, som kommer til én i en tilstand af væren, vil i Otto Scharmers terminologi kunne udkrystalliseres til en gøren. Denne form for gøren er imidlertid forskellig fra den type af gøren, som kendetegner det traditionelle travle aktive menneske, fordi den udspringer af autenticitet og ikke af ydre faktorer og/eller indre sår.

Gennem en vedholdende meditativ praksis vil dit liv således over tid udvikle sig henimod at bestå af indrestyrede autentiske handlinger, som opleves som meningsfulde og sjove og nyttige af både dig selv og af fællesskabet. Sådan et liv vil give mening for dig selv, og det vil kvalificere dine relationer, fordi der ikke er “støj på linien” i kommunikationen. Støjen var de gamle kodninger, som er forsvundet i det meditative arbejde, som transformerer ego til autentisk jeg. Som autentisk menneske vil du være klædt på til at finde den rette partner, den rette uddannelse, det rette arbejde, de rette samarbejdspartnere, de rette venner m.m. Men det hele begynder hos dig selv og heldigvis for det, for så bestemmer du jo selv farten. :-)

Mindfulness

Jeg vil lige knytte en kommentar om mindfulness til denne tekst om meditation, fordi fænomenet mindfulness er uhyre udbredt. Mindfulness er en meditationsform, som har vundet indpas i både private regier og i virksomhedsregier. Mindfulness har samme oprindelse i buddhismen som meditation. Helt kort fortalt kan man sige, at i en vestlig fortolkning er mindfulness meditation uden buddhisme. Den buddhistiske filosofi om åndelig oplysning og om at finde sin sande identitet og sit sande formål i livet er nedtonet eller helt fjernet i en vestlig udgave af mindfulness, men den buddhistiske filosofi ligger selvfølgelig stadig implicit i mindfulness. Den kan man ikke fjerne ved at undlade at tale om den.

I vestlige virksomhedsregier kan man sige, at buddhisme via mindfulness er blevet et “redskab”, som man anvender for at give medarbejderen større ro og større klarhed og dermed øge medarbejderens effektivitet og koncentrationsevne. Erfaringer og forskning viser, at det også sker, men erfaringer viser også, at der ved vedholdende praksis kan følge ikke-forventede sidegevinster med. Fordi mindfulnessmetoderne udspringer af den buddhistiske filosofi, har de udover at give ro og klarhed også i sig potentiale til at transformere energi og bevidsthed, som har mere vidtrækkende implikationer på den praktiserendes hele liv end blot ro og klarhed & øget ydeevne og koncentration på arbejde.

Derfor er det helt afgørende, at man selv har valgt at deltage. Mindfulness er en metode til selvudvikling, og i virksomhedsregi befinder den sig i den gråzone, som ligger mellem faglig udvikling og personlig udvikling med – afhængig af branche – mest vægt på personlig udvikling.

Uanset om man vil påbegynde en seriøs praksis i meditation eller mindfulness i privat regi eller i arbejdsregi, er det hensigtsmæssigt at opsøge en instruktør, som selv er praktiserende, og som er uddannet og trænet i at instruere. I menuen Litteratur og weblinks her på hjemmesiden kan man finde inspirerende litteratur om meditation og mindfulness.

Der findes på nettet rigtig fine lydfiler med guidede meditationer, som man kan prøve sig frem med. Find en grundig introduktion og guidede meditationsøvelser hos Time2be her.

- eller prøv selv at google eller at opsøge en instruktør :-)