Kosmiske naturlove

“Den universelle bevidsthed koreograferer alt, hvad der sker i milliarder af galakser med elegant præcision og ufejlbarlig intelligens. Det er den højeste intelligens, der gennemtrænger hvert eneste fiber i universet – fra det mindste til det største, fra atomet til kosmos. Alt levende er et udtryk for denne intelligens, og denne intelligens virker gennem de kosmiske naturlove” – Deepak Chopra

De kosmiske naturlove er nogle love, der ligesom tyngdeloven hele tiden virker i vores liv. De kosmiske naturlove er meget kraftfulde energier. Lovene kan ikke alene begribes intellektuelt, de skal også mærkes i hjertet og i kroppen. Fordelen ved at være bevidst om, at de kosmiske naturlove eksisterer og om, hvordan de kosmiske naturlove fungerer, er, at man får mulighed for at arbejde sammen med lovene. De kosmiske naturlove udgør nemlig et system af vejledning til at opnå de bedste betingelser for en menneskelig livserfaring på Jorden. Hvis man ikke kender lovenes natur kan man komme til at modarbejde, og det kan give problemer, fordi naturlovene ikke kan gradbøjes eller ændres. De er som de er, og de er aktive i menneskers liv, uanset om vi er bevidste om dem eller ej.

Jeg vil her præsentere et udvalg af de kosmiske naturlove, som i mine øjne indeholder nogle væsentlige pointer, som det er hensigtsmæssigt at kende til for at leve på Jorden som et højbevidst menneske i flow med den naturlige evolution.

Der er lige ét begreb, som jeg, inden jeg gennemgår lovene, vil give en særlig opmærksomhed, og det er begrebet Gud, som jeg har valgt at bruge gennem alle tekster. Det har jeg gjort, fordi det kort og godt erstatter en hel masse længere udredninger. I mit perspektiv er Gud ikke en religiøs hvem men derimod et metafysisk hvad.  Man kunne kalde dette hvad for et overpersonligt kollektivt bevidsthedsfelt, som alle mennesker har adgang til. Når jeg bruger begrebet Gud, er det således med henvisning til følgende definition: “Den universelle bevidsthed, den højeste intelligens, den ubetingede kærlighed, kilden til alt liv, den letteste vibration, det smukkeste lys og den stærkeste skaberkraft samlet i ét og samme allestedsværende fænomen” – Gud.

Loven om tvillingesjæle (twinflames)

Denne kosmiske lov handler om genforeningen med sin tvillingesjæl med henblik på at leve i den ultimative kærlighedsrelation og samtidig understøtte etableringen af et kærlighedsfyldt miljø på Jorden.

“Gud skabte dig og din tvillingesjæl sammen. Din tvillingesjæl har altid været hos dig, og du kan forene dig med din tvillingesjæl i bevidstheden, uden at I er sammen fysisk. Du har kun én tvillingesjæl. Den kærlighed, som genereres ved at du og din tvillingesjæl genforenes fysisk, kan returnere hele denne verden tilbage til kærlighed. At åbne dig op imod din tvillingesjæl er den vigtigste tjeneste, som du kan gøre Gud” – Triaka

Alle mennesker på Jorden har en åndelig tvilling. I skabelsen deler Gud sin energi ud i uanede mængder af dele, som igen deler sig ud i dele, som igen deler sig ud i dele – alt sammen struktureret efter nøje planlagte kosmiske principper. Den sidste deling inden en fysisk inkarnation er en to-deling, hvor en åndelig identitets energi deler sig i to og inkarnerer i to mennesker af hvert sit køn. Resultatet er en kvinde og en mand med identisk åndeligt ophav. Denne kvinde og mand er åndelige tvillinger, og dybt inde i hjertet ved både kvinden og manden, at den anden eksisterer. Inden inkarnationen finder sted, indvilger både kvinden og manden i at blive skilt ad vel vidende, at længslen efter at blive genforenet med den anden vil være et vilkår i hele det jordiske livsforløb. Genforeningen kan imidlertid godt finde sted i jordisk regi, hvis aftalen er, at begge parter er inkarneret i samme jordiske tid.

Den allervigtigste del af forberedelsen til at genforenes med sin tvilling er indre vækst. Man finder ikke hinanden ved at scanne landskabet for partnere. Man finder hinanden ved at vende søgelyset indad og gøre det nødvendige selvudviklende arbejde.

Man er parat til at genforenes med sin åndelige tvilling i jordisk regi, når man har bragt sig selv i en tilstand af at være hel og komplet. Det vil sige, at man har arbejdet sig igennem en healing af sine følelsesmæssige temaer og har lært at tilgive det tilsyneladende utilgivelige i sig selv og andre. At man har identificeret sin autentiske kerne og ved, hvem man er – med eller uden partner. At man har transformeret alle negative mønstre og møder andre mennesker med en næstekærlig attitude i næstekærlighedens vibration. At man har lettet vibrationen i sin krop så meget, at man kan mærke, at planeten er levende, og at man behandler den med respekt og kærlighed i sit jordiske liv. At man er frisat fra jordiske identifikationer og bindinger. At man er til i verden som Guds vibrerende repræsentant og udlever Guds kærlighed i tanke, ord og handling. Først da er man klar til at leve sammen med sin tvilling fordi først da, kan man kapere tvillingekærlighedens vibration i sit fysiske hjerte og fysiske krop.

Man kan således mødes med sin tvilling i jordisk regi, når man lever som et klart defineret individ, som er i stand til at leve et fyldestgørende liv alene uden at føle sig ensom. I den tilstand er man parat til det avancerede skifte, som følger med genforeningen med sin tvilling, hvor man ikke læner sig op ad hinanden, men alligevel er hinanden en stærk støtte i sand uforbeholden og evig kærlighed. Fordi man er tilfreds i sig selv, er man forbi dét at have behov for den anden som menneske. Behovet for genforeningen er åndeligt. Man længes i højere grad efter sin tvillings bevidsthed og vibration end efter sin tvillings fysiske krop.

Genforeningen mellem tvillingesjæle kan altså ske, når begge parter er i en vibration af ren kærlighed. Genforeningen sker som en konsekvens af den kosmiske naturlov om tiltrækning (lige tiltrækker lige). Dette betyder, at alle her på Jorden har adgang til sin åndelige tvilling, når begges resonans er kærlighed. Sand kærlighed kan således i princippet manifesteres i ethvert menneskes liv. Gud har et ønske om, at alle mennesker skal have mulighed for at erfare sand kærlighed, fordi denne kærlighed vil åbne menneskers hjerter. Den længsel efter kærlighed, som mennesker altid har mærket, er placeret i mennesker af Gud og er beregnet til at få os allesammen til at blive ved med at lede efter vores åndelige tvilling i fysisk form, så vi kan leve sammen i kærlighed på Jorden og medvirke aktivt til at skabe “paradis på jord”.

Tvillingesjælepar leverer ikke blot Guds kærlighed til menneskeheden, de genererer også yderligere kærlighed, som føjes til Guds kærlighed. Derfor kalder Gud på tvillingesjælepar om at mødes og være sammen med henblik på at “walk the world back to love” :-)

Se også min video om tvillingesjæle på Youtube. Direkte link er her.

Alt der her med tvillingesjæle er en stor mundfuld, det ved jeg godt. Hvis du ønsker at tiltrække denne partner i jordisk regi, skal du være helt igennem autentisk og fri af gamle mønstre. Det lyder også som en stor mundfuld, men det er ikke desto mindre muligt. Hvis du vil have hjælp til at slippe gamle mønstre og blive genforenet med dit såkaldte autentiske jeg, er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg tilbyder hjælp i form af både healing og samtale. Læs mere om vejen til din autenticitet på min hjemmeside dialoghealing.dk.

Loven om evolution

Alt er i bevægelse både i dette fysiske univers og i alle andre universer. Der er bevægelse indeni atomet, i solsystemet og i galakserne. Bevægelse er det, der giver liv. Alt hvad der er i bevægelse er i live, og da ingenting i universet er i ikke-bevægelse er alting i live, og derfor er alt i universet underlagt loven om evolution.

Evolution er resultatet af loven om det passende i en positiv retning under Guds varetægt, som gælder for alt levende i universet. Evolution handler altid om at opnå et højere bevidsthedsniveau end det eksisterende for i sidste ende at genforenes med Gud i den vibration, som er Guds bevidsthed. Genforeningen med Guds bevidsthed vil for alle mennesker opleves som at komme hjem som et frisat væsen. Denne genforening sker, når man dør som menneske, men den kan også finde sted, mens man er tilstede på Jorden i fysisk krop. Genforeningen med Guds bevidsthed i enhedsbevidsthed er det ultimative højeste mål, man kan sætte sig som menneske, men det er ikke desto mindre et realistisk mål, hvis man altså gør det nødvendige forberedende arbejde, mens man er tilstede på Jorden som menneske.

Når evolutionen er overladt til naturen, tager det evigheder af tid at opnå et højere bevidsthedsniveau, men evolutionen sker. Naturen er hele tiden under forandring. Mennesket har – modsat naturen – fået tildelt det priviligerede valg, at når mennesket vælger at samarbejde med loven om evolution, kan det fremskynde sin personlige udvikling og åndelige vækst. Ved at samarbejde med de evotionære kræfter, kan mennesket sætte mere fart i sin egen progression.

Når mennesket vælger at samarbejde med den naturlige evolution, kan mennesket, når de individuelle og kosmiske forudsætninger er tilstede, gennem en enkelt inkarnation udvikle sin bevidsthed i en grad, som det ville tage naturen meget lang tid at opnå. Når muligheden for at foretage det bevidste åndelige valg er blevet givet til menneskeheden, er det for at anvise en vej og en proces til at udvikle menneskeheden i et hurtigt tempo. Det transformerer mennesker fra menneske-hed til guddommelig-hed. Det valg repræsenterer således for det enkelte menneske den lige og smalle vej hjem til sin egen frisættelse fra jordisk identifikation og til en genforening med Guds energi i både krop og bevidsthed. Den opnåede tilstand kan betegnes som den dybeste uberørte indre følelse af ro. Det er den guddommelige lykke.

Hvis mennesket omvendt vælger at ignorere lovens potentiale, kan det komme til at “hænge ud” i mange liv i det menneskelige (ikke-åndelige) bevidsthedsniveau og vibration. At leve i modsætning til bevægelse er at leve et liv i træghed, og det resulterer i evolutionær stagnation. Effekten af dette går imod naturen og ens egen sande vilje, men sløret henover den mulige frisættelse kan være så tungt, at man ikke kan se sig ud af det i indeværende inkarnation. Det er forskelligt fra menneske til menneske og hænger sammen med loven om karma, som definerer læringen og udviklingen (tyngden af sløret) i den konkrete inkarnation.

Loven om reinkarnation

Loven om reinkarnation refererer til den periodiske inkarnation af det guddommelige liv ind i den fysiske realitet med det formål at deltage i evolutionen i forhold til åndelig vækst, læring og ihukommelse af allerede gjorte erfaringer i andre inkarnationer. Kombineret med loven om karma og loven om dharma, bliver den enkelte inkarnation tilrettelagt sådan, at mest mulig læring og udvikling opnås – både for den enkelte sjæl og for helheden.

Vi kommer således alle her til det jordiske liv med en plan for inkarnationens udvikling og læring, men ved indgangen til det fysiske liv sløres bevidstheden om planen. Små børn har ofte kontakt til deres åndelige identitet og deres plan i livet, men hvis barnet ikke holdes fast og bakkes op i sin bevidsthed, lægger sløret sig stille og roligt indtil barnet senere i livet vælger at arbejde sig igennem sløret, og finde hjem til sig selv igen. Det kalder vi så personlig udvikling, og vi taler om at (gen)finde sin åndelige identitet.

Loven om karma

Dette er loven om årsag og virkning. Loven om at som du sår skal du høste. Lige meget hvad vi sætter i bevægelse med vores tanker, ord og handlinger har det virkninger og konsekvenser, og de vender altid tilbage til os selv. Positive årsager resulterer i såkaldte positive virkninger og negative årsager resulterer i såkaldte negative virkninger. Dog er det sådan, at der ikke findes god og dårlig karma; loven har ikke indbygget nogen moralsk standard eller bedømmelse. Alle bedømmelser er menneskeskabte. Loven om karma er ligesom alle andre kosmiske love neutral og ikke-personlig. Karma straffer ikke. Den er der for at hjælpe alle til at udvikle sig.

Loven om karma er af natur uddannende, og den er en mester i at stille opgaver, som sommetider giver os barske lektier for. Vi kalder det held, når vi ser resultatet af en positiv årsag, vi har sat i bevægelse og hård skæbne og uheld, når vi ser resultatet af en negativ årsag. Tilfælde, sammentræf eller ulykke er også blot navne for funktionen af ikke-erkendt indflydelse fra loven om karma, som samarbejder med loven om synkronicitet (rette tid og sted). Loven om karma bliver sommetider refereret til som boomerangloven, fordi det, som vi sender ud i universet, vender tilbage til os selv – enten omgående, senere i samme liv eller i senere inkarnationer.

Loven om dharma

Dharma er et indisk sanskritord og betyder den rette vej eller den rette opgave. Ifølge dharmaloven har vi manifesteret os i fysisk form for at opfylde et formål. Man kan sige, at det guddommelige tager menneskelig form for at opfylde et formål. Ifølge denne lov besidder vi alle et unikt talent, og vi har en unik måde at udtrykke det på. Der er et eller andet vi hver især kan gøre bedre end nogen anden i hele universet. Der findes en mester i os alle. Når man udtrykker sit talent bliver man i udfoldelsen af talentet bragt ind i en tilstand af tidløs bevidsthed, så man glemmer både tid og sted.

Formålet med den fysiske inkarnation er – for alle mennesker – at identificere sit unikke talent og bringe dette talent i spil gennem talentets unikke udtryk. Set ud fra et helhedsperspektiv er livet på Jorden skruet så intelligent og kærligt sammen, at hvis alle mennesker identificerer sit unikke talent og bringer det i spil i verden gennem talentets unikke udtryk, vil alle opgaver på Jorden blive løst til perfektion, og alle mennesker vil være lykkelige, fordi alle beskæftiger sig med netop det, som de er eksperter i og har allermest lyst til at beskæftige sig med.

Dharmaloven siger også, at enhver af os er her for på egen hånd at identificere vores livsformål. Det er et individuelt projekt, som dybest set handler om en erkendelse af, at vi ikke er menneskelige væsner, som lejlighedsvis har åndelige oplevelser. Det er lige omvendt. Vi er åndelige væsner, som lejlighedsvis har menneskelige oplevelser. Loven om dharma sikrer, at inkarnationen er skruet sådan sammen, at der gives mennesket mulighed for at finde vejen hjem til sin åndelige identitet, men mennesket skal selv i sit fysiske liv tage udfordringen op og lede efter vejen.

Loven om bevidsthed og vibration

Ligesom et menneske er en individualiseret del af sine jordiske forældre er det samtidig en individualiseret del af Guds energi, som er årsagen til, at mennesket som biologisk væsen er i live. Når et menneske dør, sker der det, at Gud efter aftale med mennesket kalder sin energi tilbage, og derfor bliver mennesket, i samme øjeblik som denne tilbagetrækning sker, til et lig. Når man har overværet denne forvandling, er man ikke i tvivl om forskellen på en krop, som er belivet af Gud og en krop, som ikke er belivet af Gud. Mennesket er dødt som menneske, men lever videre som bevidsthed i den ikke-materielle verden.

Folk, som har haft nærdødsoplevelser, fortæller om, hvordan de har været i en tilstand af udvidet bevidsthed, hvor de oplevede, at der findes et liv udenfor den fysiske krop, og at det er et smukt og lyksaligt liv. Disse mennesker vender af individuelle årsager tilbage til livet i fysisk krop i en oplyst tilstand, som ofte præger deres liv i resten af inkarnationen.

Mens mennesket er i live som menneske, kan det opfattes som fysisk krop af sig selv og andre mennesker gennem de fem fysiske sanser. Det levende menneske er imidlertid mere end blot sin fysiske krop. Mennesket har også en såkaldt energikrop, som består af menneskets aura og chakraer, hvorigennem mennesket er forbundet med Guds energi. Man kan leve et helt liv som menneske uden at være bevidst opmærksom på sin energikrop, men den er der nu alligevel, for hvis den ikke var der, ville mennesket slet ikke være i live. Energikroppen giver liv og vibration til den biologiske krop.

Mennesket er via sin aura forbundet med sin højere bevidsthed gennem det såkaldte højere mentale energilegeme. Menneskets højere bevidsthed repræsenterer en viden om den ikke-materielle realitet, fordi den også er forbundethed med Guds bevidsthed. Det højere mentale energilegeme bygger således bro mellem menneskets jordiske bevidsthed og Guds bevidsthed. Når en viden, som stammer fra den ikke-materielle realitet (Guds bevidsthed), går ind i menneskets fysiske realitet som erkendelse, kalder man den for intuition, og man ved bare, at erkendelsen er sand, også selv om den ikke kan argumenteres rationelt hjem. Den type viden erkendes ofte som en aha-oplevelse.

Når mennesket bevidst vælger at udvikle sig ad den åndelige vej, skal den højere bevidsthed integreres i den fysiske krop for at mennesket kan opnå en større hverdagsforståelse af den åndelige realitet. Det vil sige, at det højere mentale energilegeme skal integreres i menneskets aura og derfra via chakraerne integreres ind i den fysiske krop. Det har som konsekvens, at man får sin højere bevidstheds visdom i brug som hverdagsbevidsthed, og at vibrationen i den fysiske krop bliver lettere, og at sløret mellem mennesket og dets åndelige identitet forsvinder.

Det altoverskyggende højeste formål med enhver fysisk inkarnation er at grounde denne visdom og dermed lette vibrationen i sin fysiske krop og integrere den lette vibration videre ind i planeten med henblik på at skabe “paradis på jord”. Det højeste formål for individet er således også et fælles kollektivt formål.

DialogHealing og de kosmiske naturlove

DialogHealing hæver frekvensen i dit energisystem og i din fysiske krop og udvider samtidig din bevidsthed. Dialoghealing klæder dig således på til at matche frekvensen i de kosmiske naturlove. Læs mere om DialogHealing her.

“When the power of love
overcomes the love of power
the world will know peace” – Jimmy Hendrix