Introduktion til guiden

En guide til den nye tid kan guide dig gennem en selvudviklingsproces, som inviterer dig til at møde dig selv, præcis som den du er inderst inde. Guiden gør selvfølgelig ikke arbejdet for dig, men den giver dig et overblik over de faser, metoder og mål, som en personlig udviklingsproces kan indeholde. Guiden indeholder alle faser i processen, som går fra at leve et liv i rutiner, traditioner og gentagelser som en hamster i sit hamsterhjul til at være til i verden som et frit menneske, som tager frie indrestyrede valg.

Du spørger måske, om det da er bedre at være til i verden som et frit menneske, end det er at leve i en tryg og kendt rutine. Svaret på det spørgsmål er, at det helt og holdent afhænger af, hvem du er og hvilke mål, du har i dit liv. Nogle mennesker er glade og tilfredse i rutinerne, mens andre mennesker – af individuelle grunde – oplever en indre tilskyndelse til at træde ud af rutinerne og skabe en anden type liv med mere frihed. Det er den sidst nævnte gruppe mennesker, som min guide henvender sig til. Når guiden handler om personlig udvikling, er det fordi, al robust forandring kommer indefra. Du må derfor først skabe den forandring, som du ønsker i dit ydre liv, indeni dig selv gennem indre vækst.

Mine forudsætninger for at udgive denne guide er, at jeg selv har gennemgået en personlig udviklingsproces. Jeg valgte ikke selv at forlade hamsterhjulet, men blev smidt godt og grundigt af på grund af en pludselig opstået uforklarlig svimmelhed i august 1999. Ingen kunne stille en diagnose, så jeg måtte selv i gang med at finde årsagen til, at jeg sejlede rundt. Jeg fandt årsagen og er ikke svimmel længere, og processen viste sig at være en meget større gave, end jeg havde fantasi og indsigt til at forestille mig tilbage i 1999.

Årsagen til min svimmelhed var, at jeg var sensitiv overfor, at energien på Jorden var gået et gear op i vibration. Jeg vidste i 1999 ingenting om energi og vibration, men min energikrop (aura) fangede uden min bevidste beslutning den nye vibration, og “bad” mig via den opståede svimmelhed om at tune ind på denne vibration og lægge mit liv om, så det kom til at matche den nye energi. Det har jeg brugt de seneste 14 år på, og nu er jeg klar til at dele mine erfaringer og indsigter med I andre.

Den nye tid

Den nye energi definerer en ny tid på Jorden, fordi den nye energis vibration er kærlighedens vibration, og den vibration er der saft og kraft i. Nytåret 2012-2013 markerer overgangen fra den gamle tid til den nye tid. Alle de såkaldte kriser, som vi oplever i de menneskeskabte samfundssystemer i dag, kan i lyset af den nye energi tolkes som et udtryk for, at der ikke længere er energimæssig opbakning til den måde at organisere sig på. Kærlighedens vibration skelner ikke mellem rig og fattig, sort og hvid, ung og gammel, ejer og lejer, konge og knægt. Kærlighedens vibration registrerer liv og understøtter eksistensen af dette liv, så det får mulighed for at udfolde sig på kærlighedens præmisser om enhed. På en naturlig, oprindelig og upoleret facon.

I den nye tid er alle mennesker, som har mod på det, inviteret til at foretage en individuel personlig udviklingsproces med henblik på at etablere et fuldbyrdet liv. Den nye energi skubber nu på med fuld kraft og inspirerer og opfordrer mennesker til at udforske sig selv med det mål at træde i karakter som netop sig selv. Mennesker opfordres til at begynde at lede efter den naturgivne medfødte identitet, der ligger som en guldgrube indeni hvert eneste menneske og venter på at blive blotlagt. Den individuelle udviklingsproces går således ud på at blotlægge guldgruben og finde ud af, hvad guldet egentlig består af. Guldet kaldes også for menneskets unikke talent.

I den nye tid handler det for hvert eneste menneske om at identificere sit eget unikke talent og få talentet bragt i spil som menneskets fremadrettede bidrag til fællesskabet. Der er tale om en win-win situation. Det individuelle menneske opnår et fuldbyrdet og meningsfuldt liv, og fællesskabet bliver baseret på frihed og ansvar, fordi det skabes og forvaltes af frie individer.

Denne individuelle udviklingsproces henimod at blive en ægte udgave af sig selv med henblik på at være medskaber af den nye tids fællesskaber er mit og min hjemmesides ærinde.

Form og figur

Figuren, som er sat ind i teksten lige herunder, er et grafisk billede af udviklingsprocessen. Figuren illustrerer processen fra at leve som en hamster i sit hamsterhjul til at være til i verden som et frit menneske. Figuren læses fra venstre mod højre (følg pilene). Den første del af vejen er inspireret af u-processen i Otto Scharmers Teori U og faserne benævnes derfor også med Otto Scarmers begreber. De begreber kan ved første øjekast virke lidt underlige, men forklaring følger, når man læser sig ind i teksten.

(Her på gitte meldgaard.net har jeg valgt at respektere Otto Scharmers betegnelser for faserne i U’et, men i forbindelse med DialogHealing har jeg ændret på betegnelserne, så de umiddelbart er til at forstå).

Den sidste del af vejen – fra man kommer ud af U’et som et autentiske menneske og fortsætter med at integrere kærlighedens vibration i krop og bevidsthed til man er i mål som et frit menneske – er min egen tilføjelse. Figuren er en håndtegnet dogmefigur, som er en hilsen til mine helt unge dage, hvor jeg blev uddannet som teknisk tegner. Jeg havde helt glemt, at jeg rigtig godt kan lide at tegne og skrive i hånden…..hm…

På figuren kan det se ud som om, at processen fra hamster til frit menneske er lineær, hvor noget automatisk kommer før noget andet. Det er også sandt, at man ikke springer direkte fra hamsterhjulet og ud i verden som et frit menneske, men den individuelle proces mellem disse to tilstande vil være dynamisk, og man vil somme tider opleve at gå to skridt frem og ét tilbage, og mange vil sikkert også opleve store og pludselige kvantespring.

Det er selvfølgelig ikke alle mennesker, som ved indgangen til den nye tid lever et liv, hvor de går i ring og gentager sig selv som en hamster i sit hamsterhjul. Mange mennesker har forladt den type liv eller har aldrig været i det, og vil derfor kunne finde sig selv et andet sted i figuren. Med mindre man kan identificere sig med beskrivelsen af et frit menneske, er der stadig spændende udviklingsmuligheder at tage fat på for at tune sig ind på kærlighedens vibration og gøre sig selv klar til den nye tid.

For hver fase i figuren findes en pamflet, som fortæller om fasen. Adgang til pamfletterne findes i menuboksen til venstre. Pamfletterne er af forskellig længde og kan læses i den rækkefølge, som læseren vælger. Pamfletterne om kosmiske naturlove, år 2012, personlig udvikling og U-processen er baggrundstof til processen i figuren og pamfletten om den nye tids fællesskaber er en afrunding og en perspektivering af processen i figuren.

Hvis man læser alle pamfletter, vil man opdage nogle få gentagelser, som har været nødvendige for, at den enkelte pamflet giver mening i sig selv.

Begrebsafklaring

Der er ét begreb, som jeg vil give en særlig opmærksomhed, og det er begrebet Gud, som jeg har valgt at bruge gennem alle tekster. Det har jeg gjort, fordi det kort og godt erstatter en hel masse længere udredninger. I mit perspektiv er Gud ikke en religiøs hvem men derimod et metafysisk hvad.  Man kunne kalde dette hvad for et overpersonligt kollektivt bevidsthedsfelt, som alle mennesker har adgang til. Når jeg bruger begrebet Gud, er det således med henvisning til følgende definition: “Den universelle bevidsthed, den højeste intelligens, den ubetingede kærlighed, kilden til alt liv, den letteste vibration, det smukkeste lys og den stærkeste skaberkraft samlet i ét og samme allestedsværende fænomen” – Gud.