1. Downloade

Se figur. Den første fase i U’ets venstre side kalder Scharmer for at downloade (i DialogHealing hedder denne fase “Rutiner”). Med downloade mener han ubevidst overførsel af fortidens mønstre og rutiner. Man siger og gør det samme igen og igen og ser ikke selv, at det er det, der sker. Uden at reflektere over det kan man således være styret af konventioner, overbevisninger, traditioner og andres forventninger, som man er blevet kodet med tidligt i sit liv. Scharmer siger, at når vi opererer ud fra at downloade – dvs. inde fra de lukkede grænser i vores egne mentale konstruktioner – er vi fængslet i vores gamle verden som en fange i en celle, og vi ser kun de mentale former, som vi selv projicerer ud i verden. Det er således et lukket selvrefererende system, som er baseret på fortidens værdikodning.

Siden jeg første gang hørte om teori U, undrede det mig, at Scharmer bruger aktiviteten at downloade som en negativ aktivitet, som man skal forsøge at holde op med. For mig har downloading en positiv betydning, fordi overførselsaktiviteten udvider min bevidsthed. Når jeg downloader filer fra internettet, er det for at få adgang til ny information, så jeg kan blive klogere, og når jeg downloader kosmisk energi er det for at tilføre livet nye perspektiver og for at hæve og balancere vibrationer. Alt sammen fremadrettet og udviklende og helt bevidst.

Jeg har ledt efter et billede, som mere matcher min forståelse af den problematik, som Scharmer benævner downloade, og det var i den forbindelse, at jeg landede på metaforen hamsterhjul. Denne metafor beskriver præcist det, som jeg ser for mig, at der finder sted i U’ets øverste venstre side. At man som individ drøner rundt i sit eget lukkede hamsterhjul uden opmærksomhed på alt det, man har mulighed for at opdage, hvis man tør at sætte tempoet ned eller stoppe op og stikke snuden udenfor.

Fordi hamsterhjulet fungerer som en ubevidst styringsmekanisme i et menneskes liv, bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved de værdier, som hamsterhjulslivet bygger på. Når der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved værdisættet og dets oprindelse i menneskets fortid, bliver det svært at se en anden vej i livet, og det bliver svært at skabe forandringer, som bryder med rutinerne i hamsterhjulet.

Jeg tror, at mange mennesker har det godt og trygt i deres hamsterhjul, og fred være med det, men hvis man vil ned i U’et og gå udviklingsvejen, bliver man nok nødt til at forlade hjulet og begynde at udforske sig selv og sit liv på en indadskuende facon.

Men allerførst skal man jo erkende, at man går og downloader fortidens værdikodning i stedet for at downloade fremtidens nye bevidsthed. Den erkendelse kan ske på forskellig måde. For nogle sker den ad nysgerrighedens og frivillighedens vej, mens andre skal have et skub henimod forandring i form af en eller anden skelsættende livsbegivenhed.

Der er et utal af forskellige livsbegivenheder, som kan fungere som den mekanisme, som sætter en kæp i hamsterhjulet og dermed giver mulighed for at ændre perspektivet og udskifte den “server”, som man downloader fra, så man i stedet for at downloade fra fortiden begynder at downloade fra fremtiden. Det er helt individuelt, hvordan dette scenarie udspiller sig, men i denne tid hvor energien hele tiden opfordrer mennesker til at kigge indad, vil livsbegivenhederne typisk være af en sådan karakter, at man gives mulighed for at skabe noget mere ro i sit liv. Man har nemlig brug for ro for at kunne skabe kontakt til de indre planer, hvorfra informationerne om de mest hensigtsmæssige ændringer i ens liv skal hentes.

Man kan opsige sit job, blive fyret eller blive skilt, eller man kan opleve nogle af de fysiske symptomer, som kan være forbundet med at vænne sig til den nye energi, så man føler sig syg og må trække sig fra hverdagens rutiner. De fysiske symptomer kan f. eks. være svimmelhed, hjertebanken, stressede slimhinder, hovedpine, fordøjelsesproblemer, ringen for ørerne, lysfølsomme øjne, søvnforstyrrelser og træthed. Jeg siger ikke, at disse symptomer skyldes den nye energi; jeg siger blot, at de kan skyldes den nye energi, og de kan således fungere som et “wake up call” til at begynde at skabe forandring i sit liv.

Denne forandring handler ifølge U-processen om, at man tager et bevidst valg om at skifte perspektiv og begynder at se på sig selv og sit liv med friske øjne.

En personlig fortælling

I august 1999 begyndte jeg pludselig at være meget svimmel. Det kom fra den ene dag til den anden, og det var som om, at det rykkede i hele kroppen. Svimmelheden forlod mig aldrig; den var tilstede når jeg sad, stod, gik eller lå i min seng, og det bekymrede mig selvfølgelig, så jeg blev nødt til at foretage mig noget. I dag kan jeg se, at jeg i mine første søgebevægelser tyede til det, som Scharmer kalder at downloade.

Jeg foretog mig det, som jeg pr. tradition og rutine kunne gøre. Jeg gik til læge. Jeg vågnede en søndag morgen omkring kl. 06.00 og var så svimmel, at jeg for første gang blev bange, fordi loftlampen kørte rundt i rummet. Jeg pakkede en toilettaske, ringede efter en taxa og nærmest kravlede ned fra 3. sal og tog til vagtlægen på Aalborg Sygehus. Her mødte jeg en kvindelig læge, som stillede diagnosen virus på balancenerven, og hun mente, at jeg skulle sygemelde mig i 3 måneder. Jeg skulle ikke indlægges. Jeg kan stadig huske, at jeg (lettet over at jeg ikke havde en hjerneblødning) gik ud af døren med min toilettaske og en fornemmelse, som blev ved med at fortælle mig, at den diagnose vist ikke var rigtig.

De næste måneder gik med at blive undersøgt for alt muligt i den etablerede behandlerverden. Alle lyttede til mig og undersøgte mig, men alle kunne konstatere, at jeg ikke fejlede noget som helst, og jeg sygemeldte mig da heller ikke på noget tidspunkt; jeg blev så at sige i hamsterhjulet.

Jeg bevægede mig således i nogle måneder rundt i det etablerede univers af anerkendte eksperter og passede mine pligter, uden at det løste mit problem. Der skulle noget helt andet til. Jeg skulle på U’sk i gang med at se på min situation i et andet perspektiv og flytte mig til fasen Se med friske øjne.

Fortsættelse følger…

Næste fase i figuren er Se med friske øjne.