Velkommen

- til min hjemmeside, som handler om Vandmandens tidsalder eller blot den nye tid :-)

gittemeldgaard.net belyser den nye tid på et forholdsvis abstrakt plan.

Jeg har bygget siden op sådan, at den tilgodeser to formål:

Formål #1

At informere generelt om Den nye energi, som her i 2019 er i fuld gang med at udkrystallisere sig i en Ny tid på Jorden. De mange kriser og naturkatastrofer og den megen ufred på Jorden er – i al sin gru – i bund og grund en afspejling af en transformation til en anden energifrekvens og dermed til et andet styrende værdisæt for det fysiske liv på Jorden. Det gælder både på et individuelt og et kollektivt plan. Masterplanen er, at kærlighedens frekvens skal overtage definitionsmagten, så alle relationer, organisationer, systemer og måder at arrangere sig på, som ikke understøtter en kærlig tilgang til alt levende, pakker sammen og siger tak for denne gang. Det er alle former for undertrykkelse, manipulation og skjulte dagsordner, som kommer op til overfladen for at blive set, erkendt og transformeret. Det ser ud til, når man “læser” Jordens energifrekvens, at lappeløsningernes tid for alvor er ved at være forbi for at blive erstattet af en samlet og sammenhængende plan for Jordens videre færd, hvor der er plads til alle på lige vilkår…

Vi er ved at bringe Jorden ind på en ny kurs… på ret kurs… på kærlighedens kurs… :-)

Denne individuelle og kollektive overgang til en Ny tid kan du læse om via menuerne i menuspalten til venstre. Begynd med at læse “Introduktion til guiden”.

Formål #2

At informere og rådgive i forhold til hvordan man som individ får bragt sig selv på bølgelængde med den nye energifrekvens på den mest smidige og hensigtsmæssige måde. Processen er individuel, og flere mennesker føler i øjeblikket, at de står lidt alene med deres undren, deres fornemmelser og deres forskellige symptomer. Jeg er optaget af at præsentere informationer og metoder i kategorien hjælp-til-selvhjælp. Der er nemlig rigtig meget, man kan gøre på egen hånd, så snart man har forstået, at der er tale om et skifte i frekvens. Faktisk er man nødt til selv at gøre dette arbejde med at synkronisere sin egen frekvens, men det er selvfølgelig en hjælp at vide, hvad der foregår, og det er jo altid godt at vide, at man ikke er alene…

Mine skriverier, metoder og gode råd i relation til den aktuelle overgangsfase kan du finde i menuerne i den brune vandrette bjælke øverst her på siden.

God bog
Her på siden kan du nederst i menuen til venstre finde link til pamfletten ”Den nye tids fællesskaber”. I den pamflet kan du læse om essensen i den nye tids fællesskaber. Da jeg skrev teksten, tænkte jeg, at nogen må på et tidspunkt folde den essens ud til politisk praksis, og nu er det så sket! Thomas Bentzon-Ehlers har udgivet bogen ”Den Guddommelige Vision”, hvor han behandler en række politikområder ud fra en humanistisk synsvinkel, som fokuserer på menneskers levevilkår, lykke og livskvalitet. Jeg anbefaler på det varmeste bogen fra Thomas Bentzon-Ehlers. Den formidler optimisme fra både hjerne og hjerte i en politisk turbulent tid…

Velkommen til gittemeldgaard.net og god læselyst!

Gitte Meldgaard, september 2019